Urząd Miejski w Chojnicach - Przetargi na nieruchomości miejskie

Powrót

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

ogłasza

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wywoławcza

brutto
Wadium
54/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 569 m2, stanowiące działkę
o nr ewid. 4332, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
54 0005 000
55/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 671 m2, stanowiące działkę
o nr ewid. 4333, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
69 0007 000
56/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 617 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4335, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
60 0006 000
57/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 660 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4336, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
68 0007 000
58/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4337, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
61 0006 000
59/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4338, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
59 0006 000
69/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 627 m2, stanowiące działkę
o nr ewid. 4415, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
65 0007 000

Na działkach 4332-4338 i 4415 zalegają grunty nasypowe do głębokości ok. 1,40 m. Możliwe domieszki gruzu. Posadowienie budynku powinno być wykonane na studniach lub płycie fundamentowej.

64/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 677 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4410, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
53 0005 000
65/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 677 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4411, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
55 0006 000

Na działkach 4410 i 4411: zalegają grunty nasypowe do głębokości ok. od 1,70 m do 2,40 m. Możliwe domieszki gruzu. Budynki można posadowić bezpośrednio na gruntach nośnych.

60/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4339, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
57 0006 000
61/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 547 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4407, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
47 0005 000
62/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4408, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
49 0005 000
63/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4409, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
49 0005 000
66/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4412, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
51 0005 000
67/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4413, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
52 0005 000
68/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 707 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4414, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
64 0006 000
70/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 627 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4416, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego
w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbyciu podlega prawo własności gruntu.
53 0005 000

Na działkach: 4439, 4407, 4408, 4409, 4412, 4413, 4414 i 4416: zalegają grunty nasypowe do głębokości ok. od. 3,30 m
do 4,50 m. Możliwe domieszki gruzu. Bezpośrednio na gruntach nośnych można posadowić budynki podpiwniczone. Posadowienie budynku niepodpiwniczonego może być dokonane po częściowej wymianie gruntu lub na studniach.

Dokumentacja techniczna badań podłoża gruntowego i opinia techniczna dotycząca warunków posadowienia budynków dostępna jest w Wydziale Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 609. Poprzedni przetarg odbył się w terminach: 21 września 2010r. i 9 listopada 2010r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Stosowne wadium należy wnieść do dnia 4 maja 2011r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach
w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu
.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w określonym miejscu i terminie. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Chojnicach, III piętro, pok. 609, tel. (052) 397 18 00 w. 74 oraz na stronie: www.miastochojnice.pl


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008