Urząd Miejski w Chojnicach - Przetargi na nieruchomości miejskie

Powrót

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych - 28.09.2017 - ul.Leśna

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych:

Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

NrofertyPołożenie, opis, przeznaczenie terenuCenawywoław.zł bruttoWadium
93/17Chojnice, ul. Leśna. Działka nr4535/11 o pow. 684 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/21 w działce nr 4535/15 zapisanej w KW SL1C/00003817/5
70 000 4 000
94/17Chojnice, ul. Leśna. Działka nr4535/12 o pow. 684 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/21 w działce nr 4535/15 zapisanej w KW SL1C/00003817/5
70 000 4 000
95/17Chojnice, ul. Leśna. Działka nr4535/13 o pow. 684 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/21 w działce nr 4535/15 zapisanej w KW SL1C/00003817/5
70 000 4 000
96/17Chojnice, ul. Leśna. Działka nr4535/14 o pow. 678 m², zapisana
w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/21 w działce nr 4535/15 zapisanej w KW SL1C/00003817/5
69 000 4 000

Działki objęte są umową dzierżawy zawartą do dnia 31 października 2017r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 września 2017r. o godz. 13.30 w sali nr 408
Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 

Wadia na powyższe przetargi należy wpłacić do dnia 22 września 2017r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wywieszono w dniu:……………

Zdjęto w dniu:…………………..

 

MS


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008