Urząd Miejski w Chojnicach - Przetargi na nieruchomości miejskie

Powrót

Przetargi na zbycie nieruchomości miejskich - 12.02.2013 r.

Chojnice, dn. 7 stycznia 2013r.

GP. 6840.1.2.2013

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

      ogłasza

1) kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wywoławcza
zł brutto
Wadium
52/11Chojnice, Kościuszki 29. Lokal niemieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 50,30 m², zapisany w KW SL1C/00046212/7 wraz z udziałem do 307/10000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą SL1C/00021157/2. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 1448/11 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi numer 31545 i numerem 30028.Lokal znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej.320 000 16 000

  Poprzednie przetargi odbyły się w terminie: 3.07.2012r., 12.09.2012r., 30.10.2012r. i 14.12.2012r.
 Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

2) kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wyw.
brutto (zł)
Wadium
13/12Chojnice, ul. Głogowa. Grunty niezabudowane o pow. 633 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4498, zapisaną w KW SL1C/00003487/2. Przeznaczenie: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi.71 000 4 000
16/12Chojnice, ul. Głogowa. Grunty niezabudowane o pow. 667 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4501, zapisaną w KW SL1C/00003487/2. Przeznaczenie: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi.72 000 4 000
17/12Chojnice, ul. Głogowa. Grunty niezabudowane o pow. 692 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4502, zapisaną w KW SL1C/00003487/2. Przeznaczenie: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi.76 000 4 000
18/12Chojnice, ul. Głogowa. Grunty niezabudowane o pow. 1008 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4503, zapisaną w KW SL1C/00003487/2. Przeznaczenie: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi. Nad częścią działki przebiega linia 110 kW.92 000 5 000
19/12Chojnice, ul. Głogowa. Grunty niezabudowane o pow. 930 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4504, zapisaną w KW SL1C/00003487/2. Przeznaczenie: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi. Nad częścią działki przebiega linia 110 kW.83 000 5 000
20/12Chojnice, ul. Głogowa. Grunty niezabudowane o pow. 861 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4505, zapisaną w KW SL1C/00003487/2. Przeznaczenie: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi.87 000 5 000
21/12Chojnice, ul. Głogowa. Grunty niezabudowane o pow. 1042 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4506, zapisaną w KW SL1C/00003487/2. Przeznaczenie: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej do przekształceń, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo i usługi.   110 000 6 000

 Poprzednie przetarg odbyły się w terminie: 18.09.2012r., 30.10.2012r. i 14.12.2012r.
    Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 9.15 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

3) kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wyw.
brutto (zł)
Wadium
6/12Chojnice, ul. Jarzębinowa. Grunty niezabudowane o pow. 1 463 m², stanowiące działkę o nr ewid. 2814, zapisaną w KW SL1C/00010553/8. Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług. Przez część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.85 000 5 000

Poprzednie przetargi odbyły się w terminie: 11.09.2012r., 30.10.2012r. i 14.12.2012r.
    Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 9.45 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

4) kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wyw.
brutto (zł)
Wadium
39/11Chojnice, ul. Igielska. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 4881 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4462, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 220 000 11 000
40/11Chojnice, ul. Żeglarska. Grunty niezabudowane o pow. 5855 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4463, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.250 000 13 000
41/11Chojnice, ul. Żeglarska. Grunty niezabudowane o pow. 5218 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4464, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.220 000 11 000
42/11Chojnice, ul. Świętego Rafała. Grunty niezabudowane o pow. 4587 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4466, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.180 000 9 000
44/11Chojnice, ul. Rybacka. Grunty niezabudowane o pow. 5847 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4468, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.295 000 15 000
45/11Chojnice, ul. Rybacka. Grunty niezabudowane o pow. 6536 m2, stanowiące działkęo nr ewid. 4469, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.280 000 14 000
48/11Chojnice, ul. Leśna. Grunty niezabudowane o pow. 1675 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 2885/1, zapisaną w KW SL1C/00010553/8. Przez działkę przebiega linia napowietrzna wysokiego napięcia, odcinek sieci telekomunikacyjnej, przyłącze kanalizacyjne i przyłącze tel. kablowej. Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług.80 000 4 000

 Poprzednie przetargi odbyły się w terminie: 20.12.11r., 1.03.12r., 22.05.12r., 11.09.2012r., 30.10.2012r. i 14.12.2012r.
     Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

5) kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wywoławcza
zł brutto
Wadium
55/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, o pow. 671 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4333, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.69 000 4 000
56/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 617 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4335, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.60 000 3 000
57/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 660 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4336, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.68 000 4 000
58/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4337, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.61 000 4 000
59/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4338, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.59 000 3 000
69/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane o pow. 627 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4415, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.65 000 4 000

Na działkach 4332-4338 i 4415 zalegają grunty nasypowe do głębokości od 3,30m do 4,50 m. Możliwe domieszki gruzu. Posadowienie budynku powinno być wykonane na studniach lub płycie fundamentowej.


64/10
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 677 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4410, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.53 000 3 000
65/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 677 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4411, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.55 000 3 000

Na działkach 4410 i 4411 zalegają grunty nasypowe do głębokości ok. 1,40m. Możliwe domieszki gruzu. Budynki można posadowić bezpośrednio na gruntach nośnych.


60/10
Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4339, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.57 000 3 000
62/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4408, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.49 000 3 000
63/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4409, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.49 000 3 000
66/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4412, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.51 000 3 000
67/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 600 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4413, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.52 000 3 000
68/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 707 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4414, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.64 000 4 000
70/10Chojnice, ul. Morozowa. Grunty niezabudowane, zadrzewione, o pow. 627 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 4416, zapisaną w KW 2581 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przewidywane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.53 000 3 000

Na działkach 4339, 4407, 4408, 4409, 4412, 4413, 4414 i 4416 zalegają grunty nasypowe na głębokości od 1,70m do 2,40m. Możliwe domieszki gruzu. Bezpośrednio na gruntach nośnych można posadowić budynki podpiwniczone. Posadowienie budynku niepodpiwniczonego może być dokonane po częściowej wymianie gruntu lub na studniach. Dokumentacja techniczna badań podłoża gruntowego i opinia techniczna dotycząca warunków posadowienia budynków dostępna jest w Wydziale Gospodarowania Przestrzenia i Nieruchomościami UM w Chojnicach, III p., pok. 609. Poprzednie przetarg odbył się w terminie: 30.10.2012r. i 14.12.2012r.
    Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 

6) drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty

Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu

Cena
wywoław.
brutto (zł)

Wadium

31/12

Chojnice, ul. Sybiraków. Grunty niezabudowane o pow. 1683 m², stanowiącej działkę o nr ewid. 237/650, zapisane w KW SL1C/00031642/2. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 97,61 zł

110 000

6 000

32/12

Chojnice, ul. Sybiraków. Grunty niezabudowane o pow. 1001 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/652, zapisane w KW SL1C/00031642/2. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 66,24zł.

68 000

4 000

 Poprzedni przetarg odbył się w terminie 16.11.2012r.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 11.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

7) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wywoławcza
zł brutto
Wadium
85/10Chojnice, dostępne od ul. Gryfa Pomorskiego. Grunty niezabudowane o pow. 860 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 237/628, zapisaną w KW 31642 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%.43 000 3 000
87/10Chojnice, dostępne ul. Gryfa Pomorskiego. Grunty niezabudowane o pow. 635 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 237/630, zapisaną w KW 31642 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%.40 000 2 000
88/10Chojnice, dostępne ul. Gryfa Pomorskiego. Grunty niezabudowane o pow. 855 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 237/631, zapisaną w KW 31642 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%.42 000 3 000
90/10Chojnice, dostępne ul. Gryfa Pomorskiego. Grunty niezabudowane o pow. 835 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 237/633, zapisaną w KW 31642 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%.46 000 3 000
91/10Chojnice, dostępne ul. Gryfa Pomorskiego. Grunty niezabudowane o pow. 840 m2, stanowiące działkę o nr ewid. 237/634, zapisaną w KW 31642 Sądu Rejonowego w Chojnicach. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Zbyciu podlega prawo użytkowania wieczystego. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%.46 000  3 000

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 11.15 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

8) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wyw.
brutto (zł)
Wadium
34/12Chojnice, ul. Lipowa. Grunty niezabudowane o pow. 497 m², stanowiące działkę o nr ewid. 1789/9, zapisaną w KW SL1C/00002443/5. Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług.66 000 4 000

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 11.45 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

9) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wyw.
brutto (zł)
Wadium
35/12Chojnice, ul. Szpitalna. Grunty niezabudowane o pow. 48 m², stanowiące działkę o nr ewid. 1342/13, zapisaną w KW SL1C/00001956/7. Przeznaczenie: teren usług innych.32 000 4 000

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 12.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

10) kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wyw.
brutto (zł)
Wadium
7/12Chojnice, ul. Lichnowska. Grunty niezabudowane o pow. 51 m², stanowiące działkę o nr ewid. 696/84, zapisaną w KW SL1C/00023651/9. Teren zieleni urządzonej z możliwością wprowadzenia działalności jak na terenie usług i handlu.5 500 300

Przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości graniczącej ze zbywaną nieruchomością.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
Działka o nr 696/84 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Wyznacza się termin:
- pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 6 lutego 2013r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu,
- wniesienia wadium w stosownej kwocie do dnia 6 lutego 2013r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- numer oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia zgłoszenia.
Brak zgłoszenia w w/w terminie zostanie przyjęte jako odstąpienie od przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 11 lutego 2013r.
 Poprzednie przetargi odbyły się w terminie: 11.09.2012r., 30.10.2012r. i 14.12.2012r.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 12.15 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

   11) kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:


Nr oferty
Położenie,
opis,
przeznaczenie terenu
Cena
wyw.
brutto (zł)
Wadium
8/12Chojnice, ul. Strzelecka. Grunty niezabudowane o pow. 157 m², stanowiące działkę o nr ewid. 1492/1, zapisaną w KW SL1C/00001454/8. Teren znajduje się w strefie mieszkalnictwa i usług.24 000 1 200

Przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości graniczącej ze zbywaną nieruchomością.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
Działka o nr 1492/1 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Wyznacza się termin:
- pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 6 lutego 2013r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu,
- wniesienia wadium w stosownej kwocie do dnia 6 lutego 2013r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- numer oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia zgłoszenia.
Brak zgłoszenia w w/w terminie zostanie przyjęte jako odstąpien+ b.
ie od przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia
11 lutego 2013r.
Poprzednie przetargi odbyły się w terminie: 11.09.2012r., 30.10.2012r. i 14.12.2012r.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godz. 12.30 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadium na powyższe przetargi należy wpłacić do dnia 6 lutego 2013r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz Miasta Chojnice. Bliższych informacji udziela Maja Stormann w Wydziale Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami, pok. 609, tel. (052) 39718-00
wew. 74 oraz na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008